EDU Industrial bygger, installerar och konfigurerar dator, servers, monitorer och kringutrustning för industriell användning. När miljön är besvärlig eller kraven på driftsäkerhet extra stora specialanpassar vi datorer och servers för varje behov. Vi har produkter som är IP klassade.

EDU Industrial når med kontor i södra Sverige och i Stockholm snabbt och enkelt kunder i Sverige och övriga Europa.

För oss är hög service och långvariga relationer viktiga. Vi ser till att våra uppdragsgivares utrustning blir installerad och konfigurerad på överenskommet sätt samt bistår med råd och utbildning när det behövs. Vi kan också erbjuda löpande support- och underhållsavtal.

Ofta levererar vi en helhetslösning där vi bygger utrustningen, installerar den fysiskt samt konfigurerar med de specifika mjukvaror som uppdragsgivare använder, testar och driftsätter. Vi ser med andra ord till att allt fungerar tillfredställande innan vi lämnar platsen.

Sortiment namn Sortiment namn
Displays Computers
Accessories